สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลางงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท - เอก คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ (ธรรมยุต) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางออนไลน์ acebook : ITAS NACC และ YouTube : ITAS NACC สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนการจัดงานประเพณีฮีตสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๖ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

วัดสำคัญ ของจังหวัด

สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัด

Video Multimedia

E-Book

image
image
สื่อ

ประชาสัมพันธ์
 Multimedia

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 762,042