ผู้บริหาร พศ.

 


ผู้อำนวยการ พศจ.

สำนักงานพระพุทธฯ

 

ข้อมูลสารสนเทศ

 

สมัครเข้าร่วมโครงการ ระดับ ๑

 

สรุปยอดใบสมัครโครงการ

 

ศูนย์ฮอตไลน์

 

Home
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ
โครงการประชุมอบรมส่งเสริมการปฏิบัติงานพระวินยาธิการ
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Monday, 26 June 2017 03:29
Read more... วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการประชุมอบรมส่งเสริมการปฏิบัติงาน พระวินยาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริสีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมต้อนรับกล่าวปฏิสันถารแด่ พระวินยาธิการ ---
 
กำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบท ๑๐๐ วัน
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Tuesday, 10 January 2017 05:50

กำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบท ๑๐๐ วัน

เอกสารแนบ
Download this file (100.doc)100.doc[ ]45 Kb
 
แผนที่ ไป วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Friday, 25 November 2016 07:44

Read more...

http://www.watbankaobo.com/home/

วัดบ้านเก่าบ่อ (สันติสุข)

https://www.youtube.com/watch?v=xuN7sWg2T1o

 
กำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Friday, 25 November 2016 06:51

 

กำหนดการพิธีบรรพชาอุปสมบท

โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร(๕๐ วัน) และสตมวาร(๑๐๐ วัน)

จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๕๙

ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ถึง วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

ณ วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ


เอกสารแนบ
Download this file (89.doc)????????[ ]40 Kb
 
โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร(๕๐ วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน)
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Monday, 07 November 2016 04:59

Read more...Read more...

ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ กำหนดจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร(๕๐ วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน) จำนวน  ๘๙  รูป เป็นระยะคราวละ ๙ วัน ณ วัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน และ วัดสำราญนิเวศ  พระอารามหลวง ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอำนาจเจริญ

การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา  เป็นประเพณีที่สำคัญยิ่งของพุทธศาสนิกชนชาวไทย   ซึ่งได้ถือเป็นวัฒนธรรม ประเพณีปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน  โดยถือว่า เป็นการทดแทนบุญคุณของบุพการี และจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีมีศีลธรรม  การบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลครบกำหนดปัญญาสมวาร(๕๐ วัน) และสตมวาร (๑๐๐ วัน) ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  และประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสได้บรรพชาอุปสมบทเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดังนั้น  เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์  มีความเรียบร้อย และเหมาะสมแก่พระเกียรติยศ  จังหวัดอำนาจเจริญ  จึงได้กำหนดระเบียบการในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการไว้ รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ผู้ประสานงานโครงการ   นายกฤตภาส    ไชยพรรณา  ๐๘๑ ๓๒๑ ๑๘๖ ๓

ภาพ : โกสินทร์  นิตยาคม ข่าว : กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ

เอกสารแนบ
Download this file (89.doc)??????????????????[ ]155 Kb
Download this file (?????????????????????????.doc)?????????????????????????.doc[ ]40 Kb
 
« StartPrev123NextEnd »

Page 1 of 3

สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)เจ้าคณะภาค ๑๐ (ม)

 

เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)

 

เจ้าคณะจังหวัด (ม)

 

เจ้าคณะจังหวัด (ธ)

 

พระสังฆาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ

 

แบบสำรวจความคิดเห็น

ในรอบปีที่ผ่านมาท่านและครอบครัวได้ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อย่างไร
 

จำนวนผู้เข้าชม

Members : 5
Content : 42
Web Links : 8
Content View Hits : 6488

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

New layer...
New layer...
New layer...
New layer...

ดาวน์โหลดคู่มือ
Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.