มอบประกาศสร้างวัดใหักับผู้นำชุมชน จังหวัดอำนาจเจริญ

22 ก.ย. 2564 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ นางรุ่งทิพย์ เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบประกาศสร้างวัดใหักับผู้นำชุมชนบ้านดอนดู่ ของที่พักสงฆ์ดอนดู่  บ้านดอนดู่  ตำบลน้ำปลีก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และนายประชา เตรัตน์ ของที่พักสงฆ์ เสนางประชาราษฎร์ บ้านเสนางคนิคม ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 69,984