กิจกรรมมอบป้ายและธงเป็นหมู่บ้าน/ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19

วันที่  2  กันยายน  2564  เวลา 09.00 น. นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางสาวเจนจิรา บุญเย็น นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมมอบป้ายและธง เป็นหมู่บ้าน/ตำบลเข้มแข็งปลอดภัย สู้ภัยโควิด-19 เพืื่อเป็นต้นแบบของหมู่บ้าน/ตำบล ในการดำเนินงานเพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้าน/ตำบล เข้มแข็งปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด -19) จังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดกิจกรรมมอบป้ายและธงดังกล่าวให้กับหมู่บ้าน/ตำบลที่ผ่านการประเมิน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (อำเภอเมืองรุ่นที่ 1) ตำบลบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ


image รูปภาพ
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,688