ประกาศ สนง.พศ.อจ. PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Monday, 01 May 2017 08:52

- ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

Last Updated on Monday, 01 May 2017 09:02