คำสั่ง สนง.พศ.อจ. PDF Print E-mail
Written by นายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
Monday, 01 May 2017 08:46

- คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับการประเมิน ฯ

Last Updated on Monday, 01 May 2017 09:02