วัดศรีบุญเรือง PDF Print E-mail
Written by thawich   
Monday, 14 December 2009 04:42
วัดศรีบุญเรือง
 ตั้งเมื่อ พ.ศ.2455 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ  พ.ศ. 2467  สังกัดมหานิกาย
ตั้งอยู่เลขที่  210  หมู่ที่ 1  บ้านชานุมาน ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่ดินโฉนดเลขที่  มีเนื้อที่ 4-1-6 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์โฉนดเลขที่ 6559 เนื้อที่  2 ไร่  3 งาน  62  ตารางวา 
และโฉนดเลขที่          เนื้อที่     ไร่    งาน     ตารางวา 
ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ ทิศตะวันออก จดถนนสาธารณะ  ทิศตะวันตก จดซอยหมู่บ้าน
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
อุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ.2471 กว้าง 4  เมตร ยาว 10 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต
ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ.2480 กว้าง 12 เมตร ยาว 24 เมตร เป็นอาคารไม้
กุฏิสงฆ์ จำนวน 5  หลัง เป็นอาคารไม้ 5 หลัง
ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2516 กว้าง 7 เมตร ยาว 27 เมตร เป็นอาคารคอนกรีต 
ปูชนียวัตถุมี พระประธานในอุโบสถ
การบริหารและการปกครอง
มีเจ้าอาวาสวัดคือ
1.พระครูชานุมานพิทักษ์ พ.ศ. 2475-2494 
2.พระครูเมธีชานุเขต  พ.ศ. 2494-2500 
3.พระครูเมธีชานุเขต (สงวน) ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา 
การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2484
Last Updated on Monday, 14 December 2009 05:16
 

ไหว้พระ 9 วัด


เว็บไซต์น่าสนใจ